miércoles, 22 de febrero de 2017

Atac doble o múltiple

Atac doble o múltiple
Versió per imprimir

És una tàctica consistent a amenaçar dues o més peces a la vegada.


Exemple:

El peó blanc avança i amenaça torre i cavall negres a la vegada. La posició resultant es coneix amb el nom popular d'ulleres.

 
Exercici 1.

Intenta aconseguir un atac doble amb el rei blanc contra les peces negres.


Exercici 2. 

Intenta aconseguir un atac doble amb la dama blanca.

Exercici 3.

Intenta aconseguir un atac doble amb la torre blanca.
Exercici 4.

Intenta aconseguir un atac doble amb el cavall blanc.


Exercici 5.

Intenta aconseguir un atac doble amb l'alfil blanc.Raigs X o enfilada

Versió per imprimir

Recurs tàctic en el qual veiem l’oportunitat de capturar una peça a través d’una altra, com si tinguéssim raigs X. Aquest recurs també es coneix com a enfilada. La raó és clara, enfiles dues peces amb la teva peça.

Hom pot pensar que és similar a la clavada. La diferència és que a la clavada fem que una peça no es pugui moure per evitar danys majors, mentre que en els raigs X la fem moure per capturar la del darrere.


RAONEM...
Amb quines peces és possible fer una amenaça de RAIGS X?
Tipus d'enfilades:
EN DIAGONAL / EN VERTICAL / EN HORITZONTAL
 
Possibles formes d’evitar-ho:
 

1) Capturar la peça agressora.
2) Tapar l’amenaça amb una altra peça.
3) Moure’ns, tot protegint la peça amenaçada.
4) Amb una de les peces enfilades, plantejar una amenaça superior. 
5) Clavar la peça que ens fa els raigs X.

Exercici 1
Juguen blanques.

Quina jugada faries per fer uns raigs X?


 
Exercici 2
Juguen blanques.
 

Quina jugada faries per fer uns raigs X?
Exercici 3
Juguen blanques.
 
Quina jugada faries per fer uns raigs X?
 
Exercici 4
Juguen blanques.

De vegades els raigs X no són tan clars com hem vist en els exercicis anteriors, però els podem construir. Per això hem de tenir molt clares les opcions que tenim, per això hem d’observar, pensar i jugar.

Quina jugada faries per fer uns raigs X?Exercici 5
Juguen blanques.
 
Observem que el rei negre i la dama negra estan a la mateixa diagonal, un al costat de l’altre, per tant, es defensen mútuament. Pensem si els podem separar. Juguem.

Quina jugada faries per fer uns raigs X?Solucions:
Exercici 1: 
1.h8=D+ , Re4  2.DxD
Exercici 2:  1.Th8, Txa7 2.Th7+ , Rg6  3.TxT
Exercici 3:  1. Dg3+, Re4 (i li capturarem la Dama).
Exercici 4:  (Hauríem d’intentar que el Rei negre es posés
a la casella c5).
1. Dd7+, Rc5; 2. Da7+ (i li capturarem la Dama).
Exercici 5:  1. Af3, DxA; 2. Da8+ (i li capturarem la Dama).

 

martes, 21 de febrero de 2017

Clavada

Versió per imprimir


Jugada en què s’immobilitza una peça contrària que cobreix una peça de més valor, especialment el rei. Es distingeix entre clavada absoluta: quan la peça coberta és el rei. clavada relativa: quan la peça coberta és qualsevol altra.


 
Exercici 1. 

Quina peça està clavada?

Quina peça la clava?

Capturarem?Exercici 2.

Quina peça blanca està clavada?


Exercici 3.

Quina jugada poden fer les blanques per tal de clavar alguna peça negra?

lunes, 20 de febrero de 2017

Tàctica. Atac a la descoberta

Versió per imprimir

Anomenem atac a la descoberta quan una peça que estava interferint l’acció d’una altra, es mou i deixa oberta l’acció de la primera. Si la peça que es mou fa escac al rei rival, la maniobra és anomenada descoberta amb escac. En aquest cas, és normal guanyar la peça amenaçada amb la peça que s’ha mogut.

Una altra possibilitat és que la peça moguda, en comptes d'atacar o capturar una peça rival, es mogui a una casella en què amenaci de fer escac i mat al següent moviment.
Exercici 1:
Juguen blanques

Observem les peces blanques. N’hi ha alguna que amenaçaria el rei negre si no estigués tapada per una peça blanca?

On la podem ubicar per tal que amenaci una altra peça rival?
 
Exercici 2:
Juguen blanques


Com podries fer un atac a la descoberta? 
Exercici 3:
Juguen negres


Com podries fer un atac a la descoberta?

 


Exercici.4:
Juguen negres

Observem les peces negres. N’hi ha alguna que amenaçaria alguna peça si no estigués tapada
per una peça negra? Podem fer alguna combinació que ens permeti una descoberta interessant?